Ігумен, XVІI ст

Опис

Печатка-перстень ігумена
XVІI ст.

Срібло; лиття, гравіювання.
Овальна; 14×13,5 мм;
Н – 30,5 мм. 14,4 г.
МШ, МЦ-1591.

У горішній частині печатки вирізьблено зображення церкви в обрамленні двох пальмових гілок. Під нею напис у два рядки: ^×И×А ИГ/UÌÍА (отчича ігумена).

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

, ,