Дмитрівський волосний старшина, 1861–1917 рр

Опис

Печатка дмитрівського волосного старшини
Російська імперія. 1861–1917 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 35 мм,
Н – 34 мм. 61,9 г.
МШ, МЦ- 480.

Легенда: × ДМИТРОВСКАГО ВОЛОСТ. СТАРШ. НОВГОРОДСѢВЕРСК. У. (дмитрівського волосного старшини Новгород-Сіверського повіту) розміщена між двома лінійними обідками. Напис бере свій початок у нижній частині печатки. Після скорочень стоять крапки. Розділовим знаком між початком і кінцем напису слугує декоративний хрест. У полі печатки відтворено малий герб Російської імперії, офіційно затверджений 1857 р.

Інститут волосних старшин впроваджено «Загальним положенням про селян, звільнених з кріпацтва» від 19 лютого 1861 р. На волосного старшину покладалася низка важливих громадських обов’язків. Зокрема оголошувати урядові розпорядження, наглядати за сільськими старостами, несенням громадами загальних повинностей, належним утриманням доріг, мостів і гребель, виконанням ухвал волосного суду, скликати волосний сход та ін. 1861 р. окреслює нижню межу можливого виготовлення печатки.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,