Тиша Биковський Юрій

Тиша Биковський Юрій, пан київський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими в бік кінцями; над щитом шолом, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет; згори літери: ІВ.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 520. 1571 р.

Олег Однороженко