Шелвовський Іван Ванкович

Шелвовський Іван Ванкович, земянин волинський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перевернутої літери П та трираменної літери Т, які з’єднано стовпом; згори напис: ИВА.

восьмикутна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 518. 1571 р.

Олег Однороженко