Шашкович Остафій Федорович

Шашкович Остафій Федорович, пан брацлавський:
Печатка від 1632–1633 рр.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом; згори літери: ОS.

восьмикутна, розмір 12х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 215, арк. 2v; спр. 217, арк. 2. 1632–1633 рр.

Шашкович Остафій Федорович, пан брацлавський:
Печатка від 1635 р.:

В полі печатки французький щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ОS.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 223, арк. 2. 1635 р.

Олег Однороженко