Ноздря Наум Григорович

Ноздря Наум Григорович, сотник почепський (1679–1687):
Печатка від 1679–1684 рр.:

В полі печатки довгий хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, за хрестом перехрещено дві стріли вістрями додолу; навколо літери: НГНСП.

восьмикутна, розмір 18х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50479; спр. 56248. 1683–1684 рр.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 121. 1679 р.
Ситий І. Печатки сотенної старшини. – С. 220, мал. 2. 1679 р.

Олег Однороженко