Нацевич Гинейт

Нацевич Гинейт, пан радний (1430–1431):
Печатка від 29.11.1430–1.9.1431:

В полі печатки знак у вигляді хреста з подвійними розгалуженням вгорі та здолу.
Напис по колу: КИНЄТОВА НЄЧЄВЧА

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 694. 29.11.1430.
MNK, Rkps 1458, karta 103; Rkps 1714. 1.9.1431.

Публікації:
Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. – S. 407.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 89, n. 944, il. 29.11.1430.

Олег Однороженко