Ходкевичівна Ганна

Ходкевичівна Ганна, дружина мстиславського воєводи та старости Павла Паца:
Печатка від 1587 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору; над щитом три страусових пера.

восьмикутна, розмір 11х9 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 12, арк. 4v. 1587 р.

Олег Однороженко