Грунь

Печатка від 1707–1743 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою, що лежить вітрям додолу, згори дві шестипроменові зірки; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ПГ, праворуч літера: Г.

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56501. 1725 р.
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 1 а, арк. 1v; ф. 72, оп. 2, спр. 42, арк. 186v; ф. 1526, оп. 1, спр. 1, арк. 1v. 1707–1743 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 281 (описана як печатка Грунської сотні). 1743 р.

Олег Однороженко