Каталог

Тисяча років української печатки. Каталог виставки.

Каталог виставки «Тисяча років української печатки», що відбулася у Києві 24 травня-15 листопада 2013 р. у Національному музеї історії України. Видання розраховане на фахівців у галузі сфрагістики та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю.

Редакційна колегія:

д.і.н., проф., акад. HAH України В. А. Смолій (голова), д.і.н., проф., член-кор. HAH України Г. В. Боряк (заступник голови), О. Є. Шереметьев (заступник голови), к.і.н. Ю. К. Савчук (відповідальний редактор), к.і.н. О. А. Алфьоров, к.і.н. В. О. Гавриленко, д.і.н., проф. М. Ф. Дмитрієнко, к.і.н. О. О. Маврин, д.і.н. О. А. Од-нороженко, к.і.н. В. П. Перкун, д.і.н., проф., член-кор. HAH України О. П. Реєнт, к.і.н. В. В. Томозов, д.і.н. Я. О. Федорук, д.і.н., проф. В. І. Ульяновський. Упорядник: к.і.н Ю. К. Савчук Рецензенти: д.і.н., проф., член-кор. HAH України Я. А. Дубровіна; д.і.н., проф. В. А. Брехуненко; д.і.н., проф. О. Є. Лисенко.

Зміст

Заклади, що надали матеріали зі своїх колекцій
Автори
Скорочення
Валерій Смолій. Слово до читача
Сергій Чайковський. Слово до читача
Олексій Шереметьев. Слово до читача
Юрій Савчук Divina Providencia Sigillum Ukraina (концепція, структура та завдання виставки)
A Note on Transliteration
Розділ перший
Олександр Алфьоров Витоки: сфрагістична традиція Київської Русі Каталог печаток
Розділ другий
Олег Однороженко
Українські (руські) печатки литовсько-польської доби
Каталог печаток
Розділ третій
Олег Однороженко
Генезис печатки у козацьку добу
Каталог печаток
Розділ четвертий
Сергій Носачов
Українські печатки імперської доби: світська практика
Віталій Перкун
Еволюція печатки в імперський час: церковна традиція
Каталог печаток
Розділ п’ятий
Олександр Алфьоров
XX століття – сфрагістика боротьби
Каталог печаток Джерела