Джерела

Дворянские роды Российской империи / Под ред. С. В, Думина. – Санкт-Петербург-Москва, 1993. – Т. 1.

Долгоруков П.В. Российская родословная книга. – Санкт-Петербург, 1857. – Т. 4.

Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. – Санкт-Петербург, 1895. – Т. 1.

Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. – Санкт-Петербург, 1895. – Т. 2.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Киев, 1998. – Т. 5, вип. 2. – 96 c.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Киев-Санкт-Петербург, 2004. – Т. 5, вип. 3. – 80 с.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Киев-Санкт-Петербург, 2004. – Т. 5, вип. 4. – 80 с.

Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Киев-Санкт-Петербург, 2004. – Т. 5, вип. 5. – 100 с.

Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2006. – Т. 1: Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів. – 160 с.

Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2007. – Т. 2: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801–1804 рр.). – 204 с.

Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2007. – Т. 3: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802–1810 рр.). – 192 с.

Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2008. – Т. 4: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1803–1816 рр.). – 192 с.

Правобережний гербівник / Уклали А. Кобилянський, Є. Чернецький. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2012. – Т. 5: Легітимовані 1801–1803 рр. по Київській губернії роди герба Драго-Сас. – 132 с.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1903. – Т. 6. – 256 s.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1905. – T. 8. – 404 s.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1909. – T. 13. – 400 s.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1911. – T. 14. – 396 s.

Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1913. – T. 16. – 281 s.

Niesiecki K. Korona Polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami naywyższemi honorami, heroicznym męstwem y odwagą, wytworną nauką a naypierwey cnotą, pobożnością y swiątobliwością ozdobiona. – W drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1740. – T. 4. – 820 s.