Скорочення

Архівні джерела:
АМК – Архів міста Києва
БЛНУ – Бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка
ВР – Відділ рукописів
ВАКМ – Віцебскі абласны краязнаўчы музей
ВОКМ – Волинський обласний краєзнавчий музей
ГДГАМ – Гарадзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей
ГИМ – Государственный исторический музей в Москве
ГЭ – Государственный Эрмитаж
ОПИ – Отдел прикладного искусства
ДАВО – Державний архів Вінницької області
ДАСО – Державний архів Сумської області
ДАХО – Державний архів Харківської області
ДАЧО – Державний архів Чернівецької області
ф. 1023 – Колекція документів, зібраних Чернівецьким окружним архівом
ДАЧО – Державний архів Чернігівської області
ДІКЗМД – Державний історико-культурний заповідник м. Дубно
ДІКЗМО – Державний історико-культурний заповідник м. Острога
ДІМ – Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького
ІР НБУВ – Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України
ф. 1 – Літературні матеріали
ф. 2 – Історичні матеріали
ф. 5 – Колекція рукописів Одеського товариства історії та старожитностей
ф. 8 – Колекція рукописів Київського університету святого Володимира
ф. 10 – Архів і колекція документів Всеукраїнської академії наук
ф. 14 – Колекція історичних документів Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського Національної академії наук України
ф. 18 – Колекція архівних документів Львівської греко-католицької митрополичої консисторії і Архіву митрополита Андрія Шептицького
ф. 24 – Уманський краєзнавчий музей. Уманська збірка. Колекція рукописів
ф. 160 – Зібрання рукописних книг бібліотеки Київської духовної академії
ф. 301 – Колекція рукописів Церковно-археологічного музею Київської духовної академії
ЛГМ – Львівська галерея мистецтв
ЛІМ – Львівський історичний музей
КР – Фондова група «Київська Русь»
Сфр. – Фондова група «Сфрагістика»
ЛННБ – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
ВР – Відділ рукописів
ф. 5 – Фонд Оссолінських
ф. 46 – Архів Єловицьких
ф. 91 – Архів Радзимінських
ф. 103 – Архів князів Сопіг з Красичина
КМ – Кабінет мистецтв
ЛНУ – Львівський національний університет ім. І. Франка
ЗП – Збірка Павліковських
ЛОУНБ – Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
МІК – Музей історії Києва
МІКУ – Музей історичних коштовностей України
МКДУ – Музей книги та друкарства України
МШ – Музей Шереметьєвих
НБЛНУ – Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка.
ВР – Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П. Максименка
НБУВ – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України
ВОМ – Відділ образотворчих мистецтв
НДБ ЦДАУ – Науково-довідкова бібліотека Центральних державних архівів України
НГАБГ – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі у Горадні
НГАБМ – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі у Менску
НИА СПбИИ РАН – Научно-исторический архив Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук
НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ – Національний музей історії України
СФДМ – Сектор фотодокументальних матеріалів
НМЛ – Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького
НХМУ – Національний художній музей України
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГБ – Российская государственная библиотека в Москве
ОР – Отдел рукописей
РГИА – Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге
СОХМ – Сумський обласний художній музей
ТОКМ – Тернопільський обласний краєзнавчий музей
ХІМ – Харківський історичний музей
ХДНБК – Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка
ВРВР – Відділ рідкісних видань та рукописів
ХМЛ – Художній музей у Луцьку
ЦДІАК – Центральний державний історичний архів України у місті Києві
ф. 1 – Скарб коронний
ф. 28 – Володимирський гродський суд
ф. 39 – Камінецький магістрат
ф. 44 – Вінницький гродський суд
ф. 48 – Фонд Сапег
ф. 49 – Фонд Потоцьких
ф. 62 – Київський магістрат
ф. 63 – Київська полкова канцелярія
ф. 130 – Київо-Видубецький Михайлівський Чудівський Всеволозький чоловічий монастир
ф. 220 – Колекція документів Київської археографічної комісії
ф. 221 – Колекція документів «Нова серія»
ф. 223 – Колекція «Серія Б»
ф. 228 – Колекція рукописів з історії, літератури, права
ф. 236 – Фонд Любомирських
ф. 256 – Фонд Замойських
ф. 257 – Фонд Радзивілів
ф. 1260 – Маціївський війт
ф. 2070 – Загорівський чоловічий монастир
ф. 2071 – Жидичинський чоловічий монастир
ф. 2078 – Мелецький монастир
ф. 2216 – Фонд Терлецьких
ф. 2217 – Фонд Проскур-Сущанських
ф. 2219 – Фонд Єрличів та Михайловських
ф. 2227 – Колекція документів Волинського музею
ф. 2228 – Колекція документів на право власності
ЦДІАЛ – Центральний державний історичний архів України у місті Львові
ф. 1 – Белзький гродський суд
ф. 2 – Белзький земський суд
ф. 3 – Буський гродський суд
ф. 4 – Буський земський суд
ф. 5 – Галицький гродський суд
ф. 6 – Галицький земський суд
ф. 7 – Жидачівський гродський суд
ф. 8 – Жидачівський земський суд
ф. 9 – Львівський гродський суд
ф. 10 – Львівський земський суд
ф. 12 – Переворський земський суд
ф. 13 – Перемишльський гродський суд
ф. 14 – Перемишльський земський суд
ф. 15 – Сяноцький гродський суд
ф. 16 – Переворський земський суд
ф. 17 – Теребовельський гродський суд
ф. 18 – Переворський земський суд
ф. 52 – Магістрат міста Львова
ф. 129 – Львівський ставропігійський інститут
ф. 131 – Колекція грамот на пергаменті
ф. 132 – Колекція листів державних, громадських та церковних діячів України, Польщі та інших країн
ф. 134 – Колекція документів про шляхетські маєтки на території Руського, Подільського, Волинського та інших воєводств
ф. 140 – Колекція документів про католицькі монастирі, костели та окремі парафії на території Польщі, України, Білорусії та Литви
ф. 181 – Лянцкоронські
ф. 197 – Римо-католицька митрополича капітула
ф. 201 – Греко-католицька митрополича консисторія
ф. 618 – Римо-католицька митрополича консисторія
ЦНБ – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
ЧОІМ – Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського
ЧОХМ – Чернігівський обласний художній музей ім. Г.П. Галагана
AAW – Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
AGAD – Archiwum Głόwne Akt Dawnych w Warszawie
AKW – Archiwum Koronne Warszawskie
ALMW – Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi
AMD – Archiwum Morskich i Dzieduszyckich
AOU – Archiwum Ostrowskich z Ujazdu
AP – Archiwum Przeździeckich
APA – Archiwum Platerów z Antuzowa
APG, SZ – Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów. Sfragistyczny zbiór pieczęci miast polskich
APŁ – Archiwum Potockich z Łańcuta
APP – Archiwum Publiczne Potockich
APR – Archiwum Potockich z Radzynia
AR – Archiwum Radziwiłłów
ASK – Archiwum Skarbu Koronnego
KP – Księgi poborowe
AT – Archiwum Tyzenhauzów
AZ – Archiwum Zamoyskich
AZab. – Archiwum Zabiełłow
KML – Kopiarz Metryki Litewskiej
MK – Metryka Koronna
Pap. – Zbiόr dokumentόw papierowych
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
SML – Sumariusz Metryki Litewskiej
SMW – Sumariusz Metryki Wołyńskiej
TzwML – Tak zwana Metryka Litewska
ZCz – Zbiόr Aleksandra Czołowskiego
ZS – Zbiόry sfragistyczny
ZSOI – Zbiόry sfragistyczny Oddziału I
AKK – Archiwum Kapitulne w Krakowie
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
ANRM – Arhiva Naţională a Republicii Moldova
ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie
AADMK – Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa
Perg. – Dyplomy pergaminowe
Rkps – Rękopisy
AAK – Archiwum Augustianów w Krakowie
ADz – Archiwum Dzieduszyckich
ADzT – Archiwum Dzikowskie Tarnowskich
AGS – Archiwum Gumniskie Książąt Sanguszków
Pap. – Zbiόr dokumentόw papierowych
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
AGSHT – Archiwum Gumniskie Książąt Sanguszków. Hrabstwo Tarnowskie
AL – Archiwum Lanckorońskich
AMCh – Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów
ARS – Archiwum Rodzinne Książąt Sanguszków
AS – Archiwum Książąt Sanguszków w Sławucie
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
Rkps – Zbiόr rękopisόw
Teka – Teki arabskie (Akta Książąt Sanguszków, Akta obcych rodów)
Teki rzymskie
Dok.Dep. – Dokumenty depozytowe
Dok.Dep.Waw. – Dokumenty depozytowe wawielskie
Dok.Pap. – Dokumenty papierowe
Dyp.Perg. – Dyplomy pergaminowe
Ks.Krak.Grod. – Księgi krakowskie grodskie
Lub. – Archiwum Lubomirskich
Luź. – Zbiόr luźnych pieczęci
Pap.Kr. – Dokumenty królewskie papierowe
Perg.Dep. – Dyplomy pergaminowe depozytowe
Podh. – Archiwum Podhoreckie Rzewuskich
Rkps Dep. – Rękopisy depozytowe
Rkps Dep. Waw. – Rękopisy depozytowe wawielskie
SACh – Spuścizna Adama Chmiela
TSchn. – Teki Antoniego Schneidera
Pap. – Zbiόr dokumentόw papierowych wyłączonych z Tek Antoniego Schneidera
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych wyłączonych z Tek Antoniego Schneidera
W – Zbiόr dokumentόw, seria A
W II – Zbiόr dokumentόw, seria B
ZG – Zbiόr Jana Giliczyńskiego
ZR – Zbiόr Rusieckich
Pap. – Dyplomy papierowe
Perg. – Dokumenty pergaminowe
Rkps – Rękopisy
APG – Archiwum Państwowe w Gdańsku
APL – Archiwum Państwowe w Lublinie
APP – Archiwum Państwowe w Przemyślu
APS – Archiwum Państwowe w Szczecinie
APW – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
ASV – Archivio Segreto Vaticano
A.A., Arm. I–XVIII – Archivum Arcis, Armaria I–XVIII
A.A., Arm. C – Archivum Arcis, Armaria C
Arch. Concist., Acta Congr. Consist. – Archivio Concistoriale, Acta Congregationis Consistorialis
Arch. Concist., Processus Consist. – Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales
Arch. Nunz. Varsavia – Archivi delle Rappresentanze Pontificie, Nunziature, Varsavia
Arch. Nunz. Vienna – Archivi delle Rappresentanze Pontificie, Nunziature, Vienna
Arm. XXXII – Armadio XXXII
Concilio Tridentino – Concilio Tridentino
Dataria Ap., Processus Datariae – Dataria Apostolica, Processus Datariae
Fondo Borghese – Fondo Borghese
Fondo Domenicani – Fondo Domenicani
Fondo Matrici – Fondo Matrici
Fondo Sigilli Staccati – Fondo Sigilli Staccati
Instr. misc. – Instrumenta Miscellanea
Reg. Vat. – Registri Vaticani
Segr. Stato, Particolari – Segreteria di Stato, Particolari
Segr. Stato, Polonia – Segreteria di Stato, Polonia
Segr. Stato, Principi – Segreteria di Stato, Principi
AUJ – Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZTP – Zbiór tłoków pieczęci
BAR – Biblioteca Academiei Române
BAV – Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondi Manoscritti
Barb. lat. – Barberiniani latini
Vat. lat. – Vaticani latini
BCz – Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
Rkps – Zbiόr rękopisόw
BG – Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
OR – Oddział rękopisόw
BK – Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
Rkps – Rękopisy
BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie
DZS – Dział zbiorόw specjalnych
BN PAU PAN – Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
Rkps – Rękopisy
BNR – Biblioteca Națională a României
BUW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Rkps – Dział rękopisόw
BUWr – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
GStAPKB – Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbezitz Berlin
XX. HA, PU – XX. Hauptabteilung, Pergamenturkunden
LMAB – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
RS – Rankraščių skyrius
LNMMB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
LVVA – Latvijas Valsts vēstures arhīvs
MBS – Muzeul Bucovinei Suceava
MNK – Muzeum Narodowe w Krakowie
Odl. – Zbiόr odlewόw pieczęci
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
Rkps – Zbiόr rękopisόw
MNW – Muzeum Narodowe w Warszawie
NPO – Numizmatyka polska i obca
Odl. – Zbiόr odlewόw pieczęci
Rkps – Zbiόr rękopisόw
MOL – Magyar Országos Levéltár
DL – Diplomatikai Levéltár
MZP – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
NAP – Národní archiv v Praze
ŘM – Maltézští rytíři – české velkopřevorství
UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Perg. – Dokumenty pergaminowe
ZNPH, Odl. – Zakład Nauk Pomocniczych Historii. Zbiόr odlewόw pieczęci
WiMBPB – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
ZKW – Zamek Królewski w Warszawie
KN – Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego
Perg. – Zbiόr dokumentόw pergaminowych
ZNiO – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
GNS – Gabinet numizmatyczno-sfragistyczny
TG – Teki Gumowskiego
Perg. – Dokumenty pergaminowe
Rkps – Dział rękopisόw